Välkommen till
Bjuvensjö VVS AB

Vi är ett komplett VVSföretag som vänder sig både till privatpersoner och företag.

Vår personal har lång erfarenhet och en bred kunskap och vi utför både små och stora jobb.

Vi har ett tätt samarbete med andra entreprenörer inom tex bygg och el. 

Vi har genom åren många  nöjda kunder., varmt välkommen att kontakta oss du också!

Ett serviceinriktat VVS-företag som drivs i sann Hillerstorpsanda. Vi strävar efter snabb service, god kvalitet och nöjda kunder.

Bolaget startades i april 2017 och sedan dess har vi blivit ett självklart var för såväl privatpersoner, företag och med stor kunskap hjälper vi många industrikunder. 

Denna policy är till för skydda den personliga information som samlats in från företagets kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners och anställda. Inom vår verksamhet hanteras dagligen olika typer av personuppgifter. I det läget omfattas våra bolag av det ansvar som slås fast i Dataskyddsförordningen, GDPR. Där definieras personuppgift som alla uppgifter som, indirekt eller direkt, kan härledas till en specifik person. Det kan gälla personnummer, namn, foto, lokalisering, IP-adress etc. Kring detta ska alla organisationer, och så även vi, vidta tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Vi har alla nödvändiga behörigheter som krävs för att kunna utföra ett fackmannamässigt arbete  enligt gällande branschregler.