Kompletta VVS tjänster

Bjuvensjö är en komplett VVS firma som erbjuder professionella tjänster inom allt som har med värme, ventilation och sanitet att göra. Anlita oss till både små och stora uppdrag; vi tar oss an olika typer av projekt.

Installation av värmesystem

Behöver du hjälp med att välja värmesystem till hemmet samt att få detta installerat på rätt sätt? Inga problem; vi är experter på värme och utför alla typer av installationer i fastigheter och lokaler. Vi har stor vana av att jobba med radiatorer och värmepumpar av olika slag.

Behöver du tips och råd när det gäller uppvärmning är det oss du ska prata med. Vi vet vad som passar bäst i olika miljöer och vägleder gärna våra kunder i samband med köp och installation av värmesystem.

Sanitet och våtutrymmen

Vi erbjuder diverse tjänster som på olika sätt har att göra med rördragning eller reparationer av rör. Det kan vara i samband med renovering eller nybyggnation där vi hjälper kunder med installationer samt rör i badrum eller andra våtutrymmen.

I många fall jobbar vi direkt på uppdrag av slutkund men i andra fall kan vi även samarbeta med andra byggaktörer. Vi blir bland annat anlitade av entreprenadverksamheter för att utföra diverse sanitetsjobb ute på byggarbetsplatser.

VVS-Industrianläggning

Behöver du hjälp med att välja värmesystem till hemmet samt att få detta installerat på rätt sätt? Inga problem; vi är experter på värme och utför alla typer av installationer i fastigheter och lokaler. Vi har stor vana av att jobba med radiatorer och värmepumpar av olika slag.

Behöver du tips och råd när det gäller uppvärmning är det oss du ska prata med. Vi vet vad som passar bäst i olika miljöer och vägleder gärna våra kunder i samband med köp och installation av värmesystem.

En mindre firma med stora uppdrag

Vi är en VVS-firma i mindre utsträckning som dock har som vana att få större uppdrag där värmesystemen och energitillförseln måste anpassas till verksamheten. Olika industrilokaler värms upp och försörjs på olika sätt, kylanläggningar måste installeras och olika komponenter kräver ständigt underhåll. Vårt mål är inte bara att göra dina lokaler och din arbetsplats så effektiv och behaglig som möjligt – vi strävar även efter att få ner dina energikostnader och optimera energi på bästa möjliga sätt. Vi vill vara med och bidra till samhällsutvecklingen och klimatsmarta lösningar och samtidigt ge våra kunder det förtroende de behöver när de anlitar oss. Vi säkerställer att dina anläggningar och dina lokaler blir så driftsäkra och användarvänliga som möjligt utan problem som följd.

Vi optimerar dina industrilokaler

Luftkvalitet, ventilation, uppvärmning och vattentillförsel ska samverka för att skapa en så behaglig innemiljö och arbetsmiljö som möjligt. Vårt jobb är att anpassa och rätta till eventuella felaktigheter i VVS-systemet oavsett om det gäller kontorslokaler eller mer avancerade industrianläggningar. När du kontaktar oss gör vi en genomgång av dina behov samt kraven på produktionsutrustningen och en kartläggning av de personer som vistas i lokalerna. Vi ser även till områdets historik och väger sedan samman alla faktorer för att optimera din industri. Efter en noggrann analys skrider vi till verket för att både göra energisparåtgärder och förbättra produktion och arbetsmiljö.

Med oss får du en säker och trevlig VVS-industrianläggning som gynnar dig på bästa sätt, allt med de viktiga försäkringar som behövs.